آیین تودیع و معارفه روسای سابق و جدید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

آیین تودیع و معارفه روسای سابق و جدید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

آیین تودیع و معارفه روسای سابق و جدید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی به گزارش روابط عمومی دانشگاه...

پنج‌شنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۸

اخبار و انتصابات

آیین تودیع و معارفه روسای سابق و جدید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی
آیین تودیع و معارفه روسای سابق و جدید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی
آیین تودیع و معارفه روسای سابق و جدید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، آیین تودیع و معارفه روسای سابق و جدید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه، با حضور هیات رئیسه، اعضای...
سخنرانی و ارایه مقاله کلیدی توسط عضو محترم هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در هشتمین همایش ملی علوم علف های هرز ایران
سخنرانی و ارایه مقاله کلیدی توسط عضو محترم هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در هشتمین همایش ملی علوم علف های هرز ایران
سخنرانی و ارایه مقاله کلیدی توسط عضو محترم هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در هشتمین همایش ملی علوم علف های هرز ایران آقای دکتر ایرج نصرتی دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در هشتمین...
بازدید علمی دانشجویان گروه منابع طبیعی دانشگاه رازی از جنگل های شمال
بازدید علمی دانشجویان گروه منابع طبیعی دانشگاه رازی از جنگل های شمال
بازدید علمی دانشجویان گروه منابع طبیعی دانشگاه رازی از جنگل­های شمال ایران به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، جمعی ازدانشجویان گروه منابع طبیعی از سوم تا دهم تیرماه سال جاری به مدت یک هفته از جنگل­های شمال...
آرشیو خبرها