کتابخانه

معرفی کتابخانه

تاریخ تأسیس کتابخانه شهید مفتح پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در نیمه دوم سال ۱۳۷۱ بوده و مجموعه کتابخانه شامل کتابهای خریداری شده وتعدادی کتاب اهدایی از دانشکده قصرشیرین می باشد.


معرفی کارکنان

  • آقای فرخ نمکی 

قوانین ومقررات کتابخانه

۱- شرایط عضویت و امانت

دانشجویان ورودی سال ۹۵ که همگی عضو کتابخانه شده اند و سال های قبل هم با ارائه یک سری اطلاعات دانشجویی عضو کتابخانه می شوند و همگی می توانند طبق ضوابط از منابع کتابخانه استفاده نمایند و هیچگونه وجهی برای ثبت نام دریافت نمی گردد.

۲-    تعداد و مدت زمان منابع امانتی برای اعضا:

۳- شرایط تسویه حساب
 

دانشجویی که می خواهد تسویه حساب نماید باید به بخش امانت مراجعه کرده و کتب امانتی را تحویل داده و در سیستم برایش در قسمت تسویه کاربر، تسویه اولیه انجام می گیرد و ایشان با مراجعه به کتابخانه مرکزی مرحله تسویه نهایی را انجام می دهد.

۴-  هر نوع راهنما (راهنمای جستجو، عضویت و .....) یا آیین نامه مصوب دانشکده که در حال حاضر در کتابخانه اجرا می شود در اسن بخش قید شود یا فایل آن ارسال گردد.

در رابطه با تأخیر کتب برگشتی هم تاکنون وجهی دریافت نشده و در حال حاضر هم دریافت نمی شود.

۵-  سایر موارد (هر نوع اطلاعاتی که ازنظر شما کاربران کتابخانه دانشکده نیاز به آن دارند را می توانید تهیه و ارسال نمایید).


هدف و وظایف کتابخانه

ارائه خدمات به دانشجویان گروه های مختلف و اساتید و کارمندان در زمینه های تخصصی و تا حدودی عمومی- راهنمایی و کمک به مراجعین جهت یافتن منابع

منابع

تعداد ۲۵۳۶۷ جلد کتاب فارسی و ۴۰۸۱ جلد کتاب لاتین

 سایر اطلاعات

در انتهای بخش امانت کتابخانه سالنی جهت مطالعه و استفاده دانشجویان دکتری در نظر گرفته شده که دارای ۷ سیستم میباشد که تا ساعت ۱۷ نیز فعال بوده و مراجعین این بخش می توانند از امکانات آن استفاده نمایند. در دانشکده یک اتاق کوچک در داخل سالن متراژ برای مطالعه خواهران در نظر گرفته شده و برادران کارشناسی و ارشد برای مطالعه مکانی ندارند.


معرفی بخشها

۱- سرپرست کتابخانه

آقای فرخ نمکی

۲-    بخش امانت

 این بخش شامل ۲۵۷۷۰ جلد کتب فارسی و ۴۰۸۱ جلد کتب لاتین میباشد  و این بخش بصورت سیستمی ارائه خدمت می نماید و از حالت قدیمی، دستی خارج شده است و کتاب ها هم دارای بارکد بوده و در سیستم توسط بارکد خوان وارد می شود.         

۳- بخش مرجع

   این بخش شامل ۱۱۱۶ جلد کتاب میباشد که در همان بخش امانت بصورت جداگانه ای نگهداری می گردد و امانت داده نمی شود و فقط جهت مراجعه و استفاده در محل میباشد.

۴-  بخش اسناد و پایان نامه ها

  این بخش شامل ۷۹۱ جلد پایان نامه فارسی و ۴۵ جلد پایان نامه لاتین میباشد که در همان بخش اسناد و پایان نامه ها بصورت جداگانه ای نگهداری می شود و امانت داده نمیشود و فقط جهت استفاده دانشجویان و مراجعین در محل می باشد.

۵-  بخش نشریات

  این بخش شامل ۹۴ جلد نشریه داخلی و خارجی بوده که در همان بخش اسناد و پایان نامه ها بصورت جداگانه ای نگهداری می شود.

۶-  بخش فهرستنویسی

  در ابتدای بخش امانت محلی به بخش فهرست نویسی اختصاص داده شده که با پارتیشن از بخش امانت جدا شده و شامل (برگه دان مخصوص رف برگه ها) تعدادی قفسه، یک دستگاه پرینتر(جهت پرینت ، رگه ها و عطف کتب) و منابع مخصوص فهرست نویسی (رده های کنگره) فهرست نویسی کلیه منابع کتابخانه در همین بخش انجام می شود.

۷- سایر بخشها (از جمله مجموعه های اهدایی و وقفی)

یک سری کتاب های اهدائی از اشخاص مختلف داشتیم که به کتابخانه دانشکده سنقر اهداء نمودیم و در حال حاضر هم تعداد دیگری را برای این دانشکده در نظر گرفته ایم که ارسال کنیم.

ارتباط با کتابخانه

آدرس: بزرگراه امام خمینی (ره) – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

تلفن: ۳۸۳۳۱۹۳۳  - فکس:  ۳۸۳۳۱۹۳۳