برگزاری سخنرانی علمی بررسی اجمالی پاره ای از مشکلات آب کشور، دلایل بروز و راه حل آنها در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.

برگزاری سخنرانی علمی بررسی اجمالی پاره ای از مشکلات آب کشور، دلایل بروز و راه حل آنها در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.

سخنرانی علمی "بررسی اجمالی پاره ای از مشکلات آب کشور، دلایل بروز و راه حل آنها" روز دوشنبه 28 آبان 1397 با سخنرانی پروفسور هوشنگ...

سه‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

برگزاری سخنرانی علمی بررسی اجمالی پاره ای از مشکلات آب کشور، دلایل بروز و راه حل آنها در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.
برگزاری سخنرانی علمی بررسی اجمالی پاره ای از مشکلات آب کشور، دلایل بروز و راه حل آنها در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.
سخنرانی علمی "بررسی اجمالی پاره ای از مشکلات آب کشور، دلایل بروز و راه حل آنها" روز دوشنبه 28 آبان 1397 با سخنرانی پروفسور هوشنگ قمرنیا هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی در سالن سمینار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار گردید. ( ...
جشن دانشجویان و دانش آموختگان برتر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی آبان 97
جشن دانشجویان و دانش آموختگان برتر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی آبان 97
جشن دانشجویان و دانش آموختگان برتر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی آبان 97
نشست شورای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی با حضور پروفسور دیموستیس خاخالیس و پروفسور محمدخواه برگزار شد
نشست شورای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی با حضور پروفسور دیموستیس خاخالیس و پروفسور محمدخواه برگزار شد
نشست شورای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی با حضور پروفسور دیموستیس خاخالیس و پروفسور محمدخواه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، نشست شورای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با حضور پروفسور دیموستیس خاخالیس رئیس سازمان علف هرز...
نشست علمی توانمندسازی
نشست علمی توانمندسازی "ایمنی زیستی، سلامت انسان و محیط زیست"
نشست علمی توانمندسازی "ایمنی زیستی، سلامت انسان و محیط زیست" با همکاری کارگروه ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، با حضور اعضاء هیأت علمی دانشگاه رازی و سایر دانشگاههای استان، محققین بخش...
آرشیو خبرها