کاربرگ های تسویه حساب پژوهانه

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

فرم تسویه حساب پژوهانه

تسویه حساب پژوهانه (اقلام مصرفی)

تسویه حساب پژوهانه(مقاله و طرح پژوهشی)

شرح هزینه های انجام شده از محل اعتبار پژوهانه

صورتجلسه انجام هزینه های پرسنلی از محل اعتبار پژوهانه

 

فایل نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

 JCR 2017  

 JCR 2016

 

 jcr-aif-mif-2016

 

JCR 2015

 

 JCR 2014

 

 JCR 2013

 

 JCR 2012

 

 JCR 2011

 

 JCR 2010

 

scopus 2016

بلک لیست اسفند 96

 

گزارش استنادی نشریات

 

title_list SCOPUS 2015

 

 نشریات معتبر وزارت بهداشت_ 24/09/2017  

نشریات معتبر وزارت بهداشت_2017-06-21

 

 فهرست نشریات معتبر وزارت علوم اردیبهشت 97   
 فهرست نشریات معتبر وزارت علوم آذر 97  
 

آیین نامه و فرم های انتشارات کتاب

 

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

 تألیف 

ترجمه

آیین نامه

 

نامه انتشارات

 

تعهد تحویل اثر

مدارک لازم برای تالیف

 

مدارک لازم برای ترجمه

 

مدارک لازم برای استعلام ترجمه

 

فرآیند پذیرش آثار در انتشارات دانشگاه رازی

 

فایل های پژوهشی

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

شیوه نامه GRANT

 

ابلاغیه اعتبار پژوهانه

 

راهنما ی گزارش GRANT

 

راهنمای_کم_کردن_حجم_فایل

 

راهنمای سامانه پژوهشی گلستان

 

فرم تسویه حساب پژوهانه پردیس

بروزرسانی صفحه شخصی اساتید

 

کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر 1395

شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه رازی

 

نکات حائز اهمیت در ثبت فعالیت های پژوهشی سامانه گلستان

 

 فرم تعیین امتیاز برای کتاب

 شیوه نامه برگزاری کارگاه علمی در دانشگاه رازی 
  کاربرگ شرکت در جلسات گروه- کد خدمت 82 
  مراحل پذیرش نمونه
 

فرصت مطالعاتی

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

گزارش نامه آیین نامه ارتقا

شیوه نامه فرصت مطالعاتی

 

گزارش نامه فرصت مطالعاتی

جدول مقرری ارزی برای فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی

 

 

فرم های تبدیل وضعیت و احتساب سنوات

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

شیوه نامه ارتقاء2

 

فرم احتساب سنوات (1)

جدول آموزشی11.15 (1)

آیین نامه ترفیعات جدید

 

خلاصه جدول افقی آموزشی (1)

فرم های نظرخواهی آموزشی (1)

خلاصه جداول عمودی آموزشی (1)

شناسنامه علمی و صورتجلسات (1)

جداول شاخص امتیازدهی آموزشی (1)

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی - جدید