معرفی و تاریخچه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

 دانشکده کشاورزی جزء قدیمیترین واحد های دانشگاه رازی می باشد که در سال ۱۳۶۱ بعنوان آموزشکده کشاورزی با یک گروه آموزشی  تولیدات گیاهی کار خود را آغاز نمود.

سپس با گسترش گروه ها و رشته های تحصیلی بصورت دانشکده درآمد و در سال ۱۳۹۰ به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با ۳ دانشکده (دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده کشاورزی) تبدیل شد.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دارای ۳۲۰ هکتار اراضی می باشد که در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و تولیدی فعالیت دارد.

گروه های آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای مختلف از داخل و خارج از کشور دانشجو می پذیرد.

رؤسای پیشین

        1.     دکتر قاسمپور 

2.     دکتر سوری

3.     دکتر مولاناپور

4.     دکتر آگهی 

5.     دکتر سوری

6.     دکتر معینی

7.     دکتر پاپ زن

8.     دکتر کرمی

9.     دکتر جلالی هنرمند

10.   دکتر هژبری

11.    از تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ رسماّ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با ریاست جناب آقای دکتر قاضی شروع به فعالیت نمود.