معرفی و تاریخچه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی جزء قدیمی­‌ترین واحدهای دانشگاه رازی می­‌باشد که در سال ۱۳۶۱ به­‌عنوان آموزشکده کشاورزی با یک گروه آموزشی  تولیدات گیاهی کار خود را آغاز نمود.

سپس با گسترش گروه‌ها و رشته­‌های تحصیلی به‌­صورت دانشکده درآمد و در سال ۱۳۹۰ به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با ۳ دانشکده شامل: دانشکده علوم و مهندسی­‌کشاورزی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده کشاورزی تبدیل شد.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دارای ۳۲۰ هکتار اراضی است که در زمینه­‌های آموزشی ، پژوهشی و تولیدی فعالیت دارد.

گروه­‌های آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌­ارشد و دکتری در گرایش‌های مختلف از داخل و خارج از کشور دانشجو می‌­پذیرد.

رؤسای پیشین

 

 

دکتر قاسمپور 

مرتبه علمی: -

گروه آموزشی:

 

دکتر منوچهر سوری

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: علوم دامی

 

 

دکتر مولاناپور

مرتبه علمی: -

گروه آموزشی: -

 

دکتر حسین آگهی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: مهندسی ترویج

 

دکتر منوچهر سوری

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: علوم دامی

 

دکتر محمد مهدی معینی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: علوم دامی

 

دکتر عبدالحمید پاپ زن

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: مهندسی ترویج

 

دکتر حامد کرمی شبانکاره

مرتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: علوم دامی

 

 

دکتر سعید جلالی هنرمند

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 

دکتر فردین هژبری

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: علوم دامی

 

دکتر حسین آگهی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: مهندسی ترویج

 

دکتر شهاب قاضی هرسینی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: علوم دامی

 

 

دکتر علی بهشتی آل آقا

مرتبه علمی: دانشیار

گروه  آموزشی: مهندسی علوم خاک