اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 66 نتیجه
از 2
 
change-logo

آرش آذری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی آرمان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جهانبخش اشتریان 

مربی
شماره تماس: 09203095350
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا اطهری

زهرا اطهری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سهیلا آقابیگی امین

سهیلا آقابیگی امین 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اشرف امیری نژاد

علی اشرف امیری نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی بافکار 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی بهشتی آل آقا

علی بهشتی آل آقا 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد پویان مهر

مهرداد پویان مهر 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
مرتضی پور رضا

مرتضی پور رضا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صمد جمالی

صمد جمالی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین جوادی کیا

حسین جوادی کیا 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالعلی چاله چاله

عبدالعلی چاله چاله 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 311
پست الکترونیکی: 
هادی چراغی

هادی چراغی 

استادیار
شماره تماس: ۳۸۳۲۰۰۴۱-۰۸۳
اتاق: 325
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد مهدی حیدری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضاحسین حیدری

رضاحسین حیدری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه حسین پور جغدانی

فاطمه حسین پور جغدانی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 319
پست الکترونیکی: 
change-logo

هادی خاطری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد خسروی

محمد خسروی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

الهام درویشی  

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حکمت ربانی

حکمت ربانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مراد رحیمی

مراد رحیمی 

دانشیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 
پیمان رحیمی فیلی

پیمان رحیمی فیلی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 318
پست الکترونیکی: 
مصطفی رزمجو

مصطفی رزمجو 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 324
پست الکترونیکی: 
فرحناز رستمی قبادی

فرحناز رستمی قبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرید رضایی

فرید رضایی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 304
پست الکترونیکی: 
فرانک رنجبر

فرانک رنجبر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیومرث زرافشانی

کیومرث زرافشانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباسعلی زمانی

عباسعلی زمانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا مینوش سیاوش حقیقی

زهرا مینوش سیاوش حقیقی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 307
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرهنگ سرگردی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نسیم شاویسی

نسیم شاویسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
روح اله شریفی

روح اله شریفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 1708
پست الکترونیکی: 
پرویز شکاری

پرویز شکاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یاسر شهبازی

یاسر شهبازی 

دانشیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 308
پست الکترونیکی: 
احسان صیاد

احسان صیاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لاله صالحی

لاله صالحی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نیلوفر صیدی

نیلوفر صیدی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 
سعید عباسی

سعید عباسی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیرحسین علی بیگی

امیرحسین علی بیگی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرضیه علیزاده

مرضیه علیزاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: ساختمان شماره 2- طبقه دوم- شماره اتاق 1602
پست الکترونیکی: 
صمد علی محمدی

صمد علی محمدی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 306
پست الکترونیکی: 
change-logo

سید احسان فاطمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکرم فاطمی قمشه

اکرم فاطمی قمشه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بهمن فرهادی بانسوله 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آزاده فروغی

آزاده فروغی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 309
پست الکترونیکی: 
رسول قبادیان

رسول قبادیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی قشقایی

علی قشقایی 

استادیار
شماره تماس: 08338322599
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 
change-logo

هوشنگ قمرنیا 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهپر گراوندی

شهپر گراوندی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 66 نتیجه
از 2