نشست علمی توانمندسازی

نشست علمی توانمندسازی "ایمنی زیستی، سلامت انسان و محیط زیست"

نشست علمی توانمندسازی "ایمنی زیستی، سلامت انسان و محیط زیست" با همکاری کارگروه ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انجمن...

سه‌شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

دانشجویان برتر سال تحصیلی 97-96
نشست علمی توانمندسازی
نشست علمی توانمندسازی "ایمنی زیستی، سلامت انسان و محیط زیست"
نشست علمی توانمندسازی "ایمنی زیستی، سلامت انسان و محیط زیست" با همکاری کارگروه ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، با حضور اعضاء هیأت علمی دانشگاه رازی و سایر دانشگاههای استان، محققین بخش...
آرشیو خبرها