نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحدهای تابعه پردیس

واحدهای تابعه پردیس


 •  مزرعه آموزشی و تحقیقاتی
 •  کتابخانه
 •  ایستگاه هواشناسی
 •  گلخانه تحقیقاتی
 •  آزمایشگاهها و کارگاهها
 •  سالن ورزشی چند منظوره
 •  مجتمع خوابگاهی برادران(شهید مطهری) و خواهران(حضرت زینب(س))
 •  استادسرا (20 واحدی و 9 واحدی)
 •  فارم دامپروری
 •  موزه تاریخ طبیعی
 •  بانک بذر
 •  هرباریوم گیاهی
 •  آزمایشگاه مرکزی شماره 2