نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هیأت رئیسه دانشگاه با دانشجویان و نمایندگان گروه های دانشجویی

نشست هیأت رئیسه دانشگاه با دانشجویان و نمایندگان گروه های دانشجویی


 

به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، نشست هیأت رئیسه دانشگاه با دانشحویان و نمایندگان گروه های دانشجویی در ۱۶ آذرماه مصادف با روز دانشجو برگزار می گردد.
 
جهت ورود به این نشست  بر روی لینک مندرج کلیک نمایید.