اخبار و انتصابات

طرح کشت زعفران گلخانه ای ایروپونیک
انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی اجرا می کند
طرح کشت زعفران گلخانه ای ایروپونیک
به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، طرح کشت زعفران گلخانه ای ایروپونیک(هواکشت) با مصوب شورای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشگاه رازی توسط انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی در حال اجرا می باشد. ...
پروفسفور دانیال کهریزی چهره سبز دانشگاه رازی شد
پروفسفور دانیال کهریزی چهره سبز دانشگاه رازی شد
به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی پروفسور دانیال کهریزی عضو هیات علمی گروه تولید و ژنتیک گیاهی به چهره های سبز دانشگاه پیوست. شرح اقدامات : - احیای نیلوفر آبی کرمانشاه به عنوان گونه در حال...
میزگرد تاثیر کرونا بر کشاورزی و زنجیره تامین غذا
میزگرد تاثیر کرونا بر کشاورزی و زنجیره تامین غذا
به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، به نقل از ایرنا- حال که ویروس مرگبار کرونا در همه بخش‌های مختلف اجتماع یکه‌تازی می‌کند باید برای کاهش پیامدهای مخرب این ویروس در حوزه امنیت‌ و...
برگزاری کارگاه نظری (مجازی) و عملی بیوانفورماتیک مقدماتی در دانشگاه رازی
برگزاری کارگاه نظری (مجازی) و عملی بیوانفورماتیک مقدماتی در دانشگاه رازی
به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، «کارگاه نظری (مجازی) و عملی بیوانفورماتیک مقدماتی» توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی و با ارائه دکتر چقاکبودی و دکتر اکبری برگزار می‌شود. آموزش نظری: به صورت...
راه اندازی رشته
راه اندازی رشته "کشاورزی هوشمند" در دانشگاه رازی
به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، دکتر کیانوش چقامیرزا عضو هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق شعار سال، اظهار داشت: حضرت...

گزارش تصویری

رویدادها

انجمن‌های علمی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی