نشست علمی توانمندسازی "ایمنی زیستی، سلامت انسان و محیط زیست" - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست علمی توانمندسازی "ایمنی زیستی، سلامت انسان و محیط زیست"

 

نشست علمی توانمندسازی "ایمنی زیستی، سلامت انسان و محیط زیست" با همکاری کارگروه ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، با حضور اعضاء هیأت علمی دانشگاه رازی و سایر دانشگاههای استان، محققین بخش کشاورزی و دانشجویان علاقمند، در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در روز دوشنبه 23 مهر ماه برگزار گردید.

 

آقای دکتر قاضی رئیس محترم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، ضمن خیرمقدم خدمت مدعوین به بیان اهمیت مسئله غذایی و همچنین توجه به استفاده از تکنولوژیهای نوین با رعایت اصول ایمنی پرداخت. در ادامه سخنرانان در زمینه های :

* امنیت غذایی، مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی (دکتر علیرضا زبرجدی- عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی)

* اصول و روشهای Risk Assessment محصولات تراریخته (دکتر مسعود توحیدفر- عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

* بایدها و نبایدها در تولید و رهاسازی گیاهان تراریخته مقاوم به علفکش (دکتر دانیال کهریزی- عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی)

* مروری بر قوانین و مقررات ایمنی زیستی (دکتر عبداله نجفی- عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی) به ایراد سخنرانی پرداخته و در پایان جلسه پرسش و پاسخ و بحث عمومی بین اعضاء حاضر در جلسه انجام شد.