نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منتخب تصاویر کلاس های عملی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

منتخب تصاویر کلاس های عملی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی


به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کلاس های عملی دانشجویان پردیس با رعایت پروتکل های بهداشتی و شعار کرونا را شکست می دهیم، برگزار شد.

 

منتخب تصاویر کلاس های عملی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهریور 99