نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی معاونت آموزش پردیس کشاورزی

معرفی معاونت آموزش پردیس کشاورزی


دکتر سعید عباسی 

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: مهندسی گیاه پزشکی

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

شماره تماس: ۳۸۳۳۴۸۲۰(۸۳)۹۸+

پست الکترونیکی: