نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی و اجرایی

معاونت پژوهشی و اجرایی


 

  معاونت پژوهشی و اجرایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

دکتر علیرضا زبرجدی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه  آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

تلفن: 38334820(83)98+

ایمیل :  zebarjadiali@yahoo.com