نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت دانشجویی و تحصیلات تکمیلی

معاونت دانشجویی و تحصیلات تکمیلی


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر سعید عباسی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه  آموزشی: مهندسی گیاه پزشکی

 تلفن:38334820(83)98+

ایمیل: sabbasikhs[at]razi.ac.ir