نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم اعطای جوایز برندگان مسابقه کتابخوانی و دارت خواهران بسیجی

 

 مراسم اعطای جوایز برندگان مسابقه کتابخوانی و دارت خواهران بسیجی در روز چهارشنبه 29 آذر ماه با حضور ریاست پردیس و معاونت های پژوهشی و آموزشی برگزار گردید.