نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت پردیس کشاورزی

مدیریت پردیس کشاورزی


 

مرتبه علمی: استادیار

گروه  آموزشی: مهندسی علوم خاک

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

تلفن: ۳۸۳۳۴۸۲۰(۸۳)۹۸+

ایمیل :  beheshti[at]yahoo.com