نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های آموزش

فرم های آموزش


 

عنوان

دانلود براساس نوع فایل

برنامه هفتگی

طرح درس عملی

طرح درس نظری

درخواست مهمانی

کاربرگ مجوز تردد دانشجو

درخواست حذف پزشکی درس

درخواست انصراف از تحصیل

درخواست برگزاری بازدید علمی

درخواست دانشجو در امور آموزشی

کاربرگ گزارش کار روزانه کارآموزی

گواهی تدریس اعضای هیات علمی

درخواست اخذ واحد خارج از حد نصاب

 برنامه چهارساله دوره کارشناسی

کاربرگ تعریف دروس جدید در سامانه گلستان

کاربرگ ثبت اطلاعات استادان دانشگاه رازی

کاربرگ تسویه حساب دانشجویان دوره کارشناسی

درخواست تغییر رشته یا انتقال توام با تغییر رشته

کاربرگ تعریف دروس رشته جدید در سامانه گلستان

فرم معرفی دانشجو برای استفاده از امکانات آزمایشگاهی

کاربرگ اعلام وضعیت دانشجویان متقاضی مدرک کاردانی

گواهی تدریس اعضای غیر هیات علمی و مدرسین مدعو

کاربرگ اعلام اسامی دانشجو یان متقاضی خوابگاه در تابستان

کاربرگ اعلام اسامی دانشجویان متقاضی خوابگاه در ایام نوروز