نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فایلهای پژوهشی پردیس

فایلهای پژوهشی پردیس


عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

شیوه نامه GRANT

ابلاغیه اعتبار پژوهانه

راهنما ی گزارش GRANT

راهنمای_کم_کردن_حجم_فایل

راهنمای سامانه پژوهشی گلستان

فرم تسویه حساب پژوهانه پردیس

بروزرسانی صفحه شخصی اساتید

کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر 1395

شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه رازی

نکات حائز اهمیت در ثبت فعالیت های پژوهشی سامانه گلستان

 فرم تعیین امتیاز برای کتاب

 شیوه نامه برگزاری کارگاه علمی در دانشگاه رازی 
  کاربرگ شرکت در جلسات گروه- کد خدمت 82 
  مراحل پذیرش نمونه