نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی

سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی


 

به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاه دارویی و قارچ های کوهی برگزار می شود.
 
گفتنی است: مهلت ارسال مقاله تا ۳۰ بهمن ۹۹ و برگزاری این کنگره در  ۲۷ و ۲۸ اردبیهشت ۱۴۰۰ می باشد.
 
محورهای اصلی
۱- مهندسی ژنتیک، تنوع ژنتیکی، کشت بافت، بیان ژن،  متابولیت های ثانویه و فیزیولوژی گیاهی
۲-  داروهای گیاهی و طبیعی مبتنی بر زیست فناوری
۳-  زیست فناوری و زیست شناسی قارچ های کوهی، سمی، خوراکی و صنعتی
۴-  تجارت فناوری‌های نوین زیستی در حوزه گیاهان دارویی  داروهای گیاهی  قارچ های کوهی و صنعتی 
۵- صنایع مرتبط با زیست فناوری، گیاهان دارویی و قارچ‌های کوهی
۶-  گیاهان دارویی، حفاظت از مراتع و محیط زیست 
۷-  سایر پژوهش‌های مرتبط با گیاهان دارویی، قارچ های دارویی و مشتقات دارویی
وبسایت کنگره:  http://ic-bmpm.znu.ac.ir