سخنرانی پروفسور جلال شاکری ریاست بیمارستان فارابی در جمع اساتید و دانشجویان - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی پروفسور جلال شاکری ریاست بیمارستان فارابی در جمع اساتید و دانشجویان

 

سخنرانی پروفسور جلال شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ریاست بیمارستان فارابی در جمع اساتید و دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در روز دوشنیه 96/8/2 برگزار گردید. در این سخنرانی ایشان به جنبه های مختلف بهداشت روانی پرداخته و به ارئه راه کارهای مفید و عملی در این زمینه به دانشجویان پرداخت.