نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رییس پردیس

 

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 


دکتر شهاب قاضی
ایمیل:  ghazi@razi.ac.ir  
تلفن:۰۸۳۳۸۳۲۴۸20