نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه‌های ارتباطی با گروه‌های پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی از طریق ارسال پیام در واتس آپ

راه‌های ارتباطی با گروه‌های پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی از طریق ارسال پیام در واتس آپ


 

راه های ارتباطی با گروه های پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی از طریق ارسال پیام در واتس آپ (فقط جهت ارسال پیام)

 
 شماره آموزش پردیس کشاورزی ۰۸۳۳۸۳۳۰۹۰۹
 آی دی تلگرام          @Pardis_Razi
 ادرس کانال اموزش   @keshavarzi_edu_razi
 
 گروه تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی
09122451629
 
 گروه علوم دامی
09183365018
 
 گروه علوم مهندسی آب 
09188332489
 
 گروه ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 
09034774800
 
 گروه علوم مهندسی خاک 
09020347747
 
 گروه مکانیک بیوسیستم
09143149289
 
 گروه گیاه پزشکی
09181262656
 
 گروه منابع طبیعی(علوم مهندسی جنگل و علوم مهندسی طبیعت)
09187212883