دومین روز نشست نماینده وزارت علوم اقلیم کردستان عراق در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین روز نشست نماینده وزارت علوم اقلیم کردستان عراق در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

دومین روز نشست نماینده وزارت علوم اقلیم کردستان عراق، با مسئولین دانشگاه رازی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار گردید.

در این جلسه تعدادی از اعضای محترم هیأت علمی کرد زبان دانشگاه رازی حضور داشتند و دو طرف نقطه نظرات خود مبنی بر اجرائی کردن راه کارهای بهبود همکاری فی مابین دانشگاه رازی و دانشگاه اقلیم کردستان را بررسی کردند. در خاتمه هیأت عراقی از امکانات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شامل آزمایشگاه ها و مزارع آموزشی و تحقیقاتی بازدید داشتند.