نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تلفن واحدهای تابعه

تلفن واحدهای تابعه


 

ردیف

واحد

شماره تماس

1

فناوری اطلاعات

083-38324816

2

کتابخانه

083-38331933

3

سلف سرویس

083-38324680

4

مزرعه آموزشی و پژوهشی

083-38323729

5

موزه تاریخ طبیعی

083-38323730