نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تلفن خوابگاه ها

 

ردیف

واحد

شماره تماس

1

استادسرای 20 واحدی

083-38324200

2

استادسرای 9 واحدی

083-38324829

3

خوابگاه شهید مطهری (پسران)

083-38323380