تقویم آموزشی دانشگاه رازی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی دانشگاه رازی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

 

 

ثبت نام ورودی ۹۴ و ماقبل

۱۳۹۷/۶/۲۴

ثبت نام ورودی ۹۵

۱۳۹۷/۶/۲۵

ثبت نام ورودی ۹۶

۱۳۹۷/۶/۲۶

ثبت نام با تاخیر

۱۳۹۷/۶/۲۷

شروع کلاس‌ها

۱۳۹۷/۶/۳۱

حذف و اضافه (ترمیم)

۱۳۹۷/۷/۳ و ۱۳۹۷/۷/۴

پایان کلاس‌ها

۱۳۹۷/۱۰/۱۹

امتحانات پایان ترم

۱۳۹۷/۱۰/۲۰ الی ۱۳۹۷/۱۱/۴

آخرین مهلت دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱۳۹۷/۱۱/۱۷