برگزاری جلسه در خصوص طرح کارآموزی دانشجویان با حضور مسئولین استانی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه در خصوص طرح کارآموزی دانشجویان با حضور مسئولین استانی

 

بنابه گزارش معاونت محترم پژوهشی و اجرایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، در روز یکشنبه مورخه 1396/06/12، جلسه ای با حضور مسئولین ادارات و سازمانهای مختلف استان در خصوص نحوه همکاری در برگزاری هر چه بهتر کارآموزی دانشجویان در محل حوزه ریاست پردیس برگزار گردید. در این جلسه ضمن تأکید ریاست محترم پردیس، (جناب آقای دکتر قاضی) بر کاربردی نمودن کارآموزی دانشجویان توسط دانشگاه و ادارات مربوطه به مسئله ایجاد انگیزه در دانشجویان اشاره نمودند. در ادامه مدیر کل محترم سازمان فنی و حرفه ای استان جناب آقای مهندس ناصری امید، ریاست محترم مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی(جناب آقای دکتر خمیس آبادی)، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی، معاون محترم نیروی انسانی سازمان کشاورزی، نمایندگان محترم شیلات، صنعت و معدن، آب منطقه ای، آب و فاضلاب، ریاست محترم مرکز رشد دانشگاه(جناب آقای دکتر حجاریان) و مدیران محترم گروه های آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، اعلام آمادگی کامل بر همکاری همه جانبه در اجرای کارآموزی دانشجویان نمودند.