برگزاری جلسه با حضور معاون و مدیران حوزه اداری مالی دانشگاه و ریاست و معاونین پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه با حضور معاون و مدیران حوزه اداری مالی دانشگاه و ریاست و معاونین پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

جلسه ای در روز یکشنبه پنجم اسفند ماه در سالن جلسات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با حضور معاون و مدیران حوزه اداری مالی دانشگاه و ریاست و معاونین پردیس برگزار گردید. 

در این جلسه که با حضور آقای دکتر فتح الهی معاون اداری مالی دانشگاه و مدیران این معاونت تشکیل گردید، به مسائل و مشکلات اداری و مالی دانشگاه توسط ریاست و معاونین پردیس کشاورزی مطرح و در خصوص آنها تبادل نظر و تصمیم گیری گردید.