برگزاری جلسه با حضور مدیران پارک علم و فناوری استان کرمانشاه و ریاست و اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در محل پردیس - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه با حضور مدیران پارک علم و فناوری استان کرمانشاه و ریاست و اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در محل پردیس

 

جلسه ای در روز دوشنبه دوم اردیبهشت با حضور مدیران پارک علم و فناوری استان کرمانشاه و ریاست و اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل گردید.

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی که قابلیت تجاری سازی داشته باشند، ایجاد کانال ارتباطی پایدار با دانشگاه و پارک علم و فناوری برای اساتید دانشگاه از جمله مواردی بود که توسط کارشناسان این مرکز بیان شد.

 

در ادامه اعضای هیأت علمی حاضر در جلسه سوالات و ابهامات خود را در زمینه همکاری و حمایتهای پارک در زمینه های مختلف را مطرح کردند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مقرر گردید که آقایان دکتر شریفی و مهندس خوشخوی به نمایندگی از طرف پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و پارک علم و فناوری ارتباطات لازم را بین اعضای هأت علمی و پارک علم و فناوری به عمل آورند.