نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه با حضور مدیران سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه و ریاست و اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در محل پردیس

 

جلسه ای در روز یکشنبه 25 فروردین با حضور مدیران سازمان حفاظت محیط زیست استان در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل گردید. در این جلسه مدیر و کارشناسان اداره محیط زیست ضمن تشریح برخی از وظایف این اداره آمادگی خود را جهت انجام کارهای تحقیقاتی اعلام نمودند.

در ادامه اعضای هیأت علمی حاضر در جلسه به نمایندگی از گروههای مربوطه اشاره ای به تحقیقات انجام شده قبلی در پردیس کشاورزی که مرتبط با مسائل محیط زیست بوده، داشتند. که مورد استقبال مدیریت محترم اداره کل محیط زیست استان قرار گرفت. و در اد امه در خصوص زمینه های همکاری بحث و تبادل نظر شد.