برگزاری جشن دانشجویان ممتاز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن دانشجویان ممتاز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

 جشن دانشجویان ممتاز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳ ساعت ۹ صبح ، در سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات علوم انسانی برگزار گردید.