برگزاری انتخابات کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامپزشکی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامپزشکی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

  انتخابات کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامپزشکی در محل سالن جلسات حوزه ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی امروز چهارشنبه نهم خرداد برگزار گردید.