بازدید اعضاء هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از سامانه گرمسیری - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضاء هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از سامانه گرمسیری

 

آقایان دکتر بهمن فرهادی و حمید رضا چقازردی روز دوشنبه 19/4/96  به دعوت شرکت مهندسین مشاور سازآب پردازان ضمن بازدید میدانی از اراضی تحت پوشش سامانه گرمسیری در حوزه چالاب – چنگوله در شهرستان مهران (استان ایلام) در جلسه توانمند سازی تشکلها ونظامهای بهره برداری مربوط به این شبکه که به حضور مدیران استانی شهرستان برگزار گردید شرکت نمودند. در این جلسه در خصوص کشت آزمایشی گیاه روغنی کاملینا در منطقه تبادل نظر شد.