نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهدای ۱۳۵ جلد کتاب به کتابخانه شهید مفتح پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

اهدای ۱۳۵ جلد کتاب به کتابخانه شهید مفتح پردیس کشاورزی و منابع طبیعی


 

به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه رازی، مهندس محمود کمالی بازنشسته هیأت علمی گروه علوم دامی، ۱۳۵ جلد کتاب از مجموعه کتاب‌های شخصی خود را به کتابخانه شهید مفتح پردیس کشاورزی و منابع طبیعی اهدا نمود .

 ضمن تقدیم تشکر از مهندس کمالی، قابل بیان است: کتاب‌های اهدایی در زمینه علوم دامی، زبان انگلیسی و تعدادی محدود نیز در زمینه‌های عمومی دیگر بوده‌اند که در کتابخانه شهید مفتح قرار گرفتند.