انتصاب دکتر علی بهشتی آل آقا به‌عنوان سرپرست حوزه معاونت پژوهشی و اجرایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر علی بهشتی آل آقا به‌عنوان سرپرست حوزه معاونت پژوهشی و اجرایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر علی بهشتی آل آقا عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده کشاورزی را به‌عنوان سرپرست حوزه معاونت پژوهشی و اجرایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی منصوب کرد.