نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخار آفرینی انجمن های علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

افتخار آفرینی انجمن های علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت


 

افتخار آفرینی انجمن های علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 در سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

در سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت، انجمن های علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی به مانند جشنواره های پیشین، افتخاری دیگر آفریدند؛ در این جشنواره که ویژه فعالیت های انجمن‌های علمی در بازه زمانی اول خردادماه 1398 الی اول خردادماه 1399 بود و 25 اسفندماه 1399 به میزبانی دانشگاه علم و صنعت در تهران برگزار گردید، افتخارات ذیل نصیب انجمن های علمی پردیس کشاورزی گردید:

 انجمن علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی:  

  • برگزیده بخش انجمن پویا (رتبه اول کشوری):

این رتبه در بین بیش از 90 اثر دریافتی حاصل شد و از آنجا که این بخش در جشنواره فقط مقام اول دارد، از ارزش بالایی برخوردار است.

  • مقام سوم کشوری در بخش ویژه:

 این حوزه شامل فعالیتی علمی است که در موضوع های زیر انجام شده باشد:

1. محیط زیست و حفظ منابع طبیعی

2. اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و رونق تولید ملی

  • کسب مقام شایسته تقدیر در بخش ایده شو:

در این بخش، آقای مهندس یاسین نوروزی، دبیر انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی، با ایده کشت زعفران گلخانه‌ای موفق شد از میان بیش از 90 اثر دریافتی، در بین 5 نفر اول قرار گیرد.

لازم به ذکر است انجمن علمی مهندسی تولید و زنتیک گیاهی در جشنواره حرکت داخلی دانشگاه رازی نیز که در 20 اسفند ماه 1399برگزار گردید، موفق به کسب رتبه اول انجمن برتر، کسب رتبه دوم حوزه کارآفرینی و شایسته تقدیر در بخش انجمن پویا گردید.

 

انجمن علمی گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی: 

تلاش های اعضای انجمن علمی مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی در حوزه اشتغال پذیری و راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه در سیزدهمین جشنوراه بین المللی حرکت به بار نشست و این انجمن موفق به کسب  رتبه سوم در بخش کارآفرینی  گردید.

انجمن علمی گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی همچنین در جشنواره حرکت داخلی دانشگاه رازی موفق به کسب افتخارات ذیل گردید:

  • رتبه نخست در بخش کارآفرینی
  • رتبه دوم در حوزه ارتباطات بین المللی
  • رتبه سوم در حوزه انجمن برگزیده
  • رتبه سوم در بخش  انجمن پویا

 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ضمن تشکر از آقایان دکتر علیرضا باقری و دکتر کیومرث زرافشانی مشاورین انجمن علمی گروه­های مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و ترویج و آموزش کشاورزی این موفقیت را  به دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه­های مذکور تبریک می­گوید.