نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی


 

به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، پنجمین نشست از دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه، هشتم اردیبهشت ماه 1400 با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقای مرتبه دانشگاه رازی در بستر و فضای مجازی برگزار شد.

 در این بررسی ها آقای دکتر علیرضا زبرجدی( گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی) از مرتبه علمی دانشیاری به مرتبه استادی و آقای دکتر علی بهشتی آل آقا (گروه آموزشی علوم و مهندسی خاک) از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری نایل آمدند.

 ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه اعضای محترم هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، این موفقیت را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده و آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون را از خداوند منان خواستار است.