پیام تسلیت - home

Asset Publisher

Return to Full Page

پیام تسلیت

 

جناب آقای دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

رئیس محترم دانشگاه رازی کرمانشاه

اندوه ما در غم از دست دادن فرزند عزیز و بزرگوارتان جوان ناکام دکتر فرید اعلمی آل آقا، در واژه ها نمیگنجد تنها میتوانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم.

روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی