دومین روز نشست نماینده وزارت علوم اقلیم کردستان عراق در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دومین روز نشست نماینده وزارت علوم اقلیم کردستان عراق در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

  دومین روز نشست نماینده وزارت علوم اقلیم کردستان عراق، با مسئولین دانشگاه رازی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار گردید. ...

شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

برگزاری جلسه در خصوص طرح کارآموزی دانشجویان با حضور مسئولین استانی
برگزاری جلسه در خصوص طرح کارآموزی دانشجویان با حضور مسئولین استانی
  بنابه گزارش معاونت محترم پژوهشی و اجرایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، در روز یکشنبه مورخه 1396/06/12، جلسه ای با حضور مسئولین ادارات و سازمانهای مختلف استان در خصوص نحوه همکاری در برگزاری هر چه بهتر کارآموزی دانشجویان در محل حوزه ریاست...
پیام تسلیت
پیام تسلیت
  جناب آقای دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا رئیس محترم دانشگاه رازی کرمانشاه اندوه ما در غم از دست دادن فرزند عزیز و بزرگوارتان جوان ناکام دکتر فرید اعلمی آل آقا، در واژه ها نمیگنجد تنها میتوانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن...
دومین روز نشست نماینده وزارت علوم اقلیم کردستان عراق در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دومین روز نشست نماینده وزارت علوم اقلیم کردستان عراق در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
  دومین روز نشست نماینده وزارت علوم اقلیم کردستان عراق، با مسئولین دانشگاه رازی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار گردید. در این جلسه تعدادی از اعضای محترم هیأت علمی کرد زبان دانشگاه رازی حضور داشتند و دو طرف نقطه نظرات خود مبنی بر...
آرشیو خبرها