پیام تسلیت - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام تسلیت

 

جناب آقای دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

رئیس محترم دانشگاه رازی کرمانشاه

اندوه ما در غم از دست دادن فرزند عزیز و بزرگوارتان جوان ناکام دکتر فرید اعلمی آل آقا، در واژه ها نمیگنجد تنها میتوانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم.

روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی