نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی معاونت پژوهشی پردیس کشاورزی

 

دکتر علیرضا زبرجدی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه  آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

تلفن: ۳۸۳۳۴۸۲۰(۸۳)۹۸+

ایمیل :  zebarjadiali@yahoo.com