نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های آموزش

 

کاربرگ های آموزشی

عنوان

فرمت

توضیحات

برنامه هفتگی

pdf

word

 

فرم پروپوزال

pdf

word

 

طرح درس عملی

pdf

word

 

درخواست مهمانی

pdf

word

 

کاربرگ مجوز تردد دانشجو

pdf

word

 

درخواست حذف پزشکی درس

pdf

word

 

درخواست انصراف از تحصیل

pdf

word

 

درخواست برگزاری بازدید علمی

pdf

word

 

درخواست دانشجو در امور آموزشی

pdf

word

 

کاربرگ گزارش کار روزانه کارآموزی

pdf

word

 

گواهی تدریس اعضای هیات علمی

pdf

word

 

درخواست اخذ واحد خارج از حد نصاب

pdf

word

 

کاربرگ برنامه چهارساله دوره کارشناسی

pdf

word

 

کاربرگ تعریف دروس جدید در سامانه گلستان

pdf

word

 

کاربرگ ثبت اطلاعات استادان دانشگاه رازی

pdf

word

 

کاربرگ تسویه حساب دانشجویان دوره کارشناسی

pdf

word

 

درخواست تغییر رشته یا انتقال توام با تغییر رشته

pdf

word

 

کاربرگ تعریف دروس رشته جدید در سامانه گلستان

pdf

word

 

فرم معرفی دانشجو برای استفاده از امکانات آزمایشگاهی

pdf

word

 

کاربرگ اعلام وضعیت دانشجویان متقاضی مدرک کاردانی

pdf

word

 

گواهی تدریس اعضای غیر هیات علمی و مدرسین مدعو

pdf

word

 

کاربرگ اعلام اسامی دانشجو یان متقاضی خوابگاه در تابستان

pdf

word

 

کاربرگ اعلام اسامی دانشجویان متقاضی خوابگاه در ایام نوروز

pdf

word