نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کلاسی و امتحانات کارشناسی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی نیمسال اول ۹۷-۹۶

 

رشته

ورودی 93

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 96

علوم و مهندسی آب

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (زراعت و اصلاح نباتات)

باغبانی (تولید گیاهان دارویی و معطر)

علوم دامی

علوم دامی (گرایش طیور)