نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ارشد علوم و مهندسی کشاورزی 96

 

رشته

ورودی 95

ورودی 96

ژنتیک و به­ نژادی گیاهی

 

 

اصلاح نباتات

   

زراعت

 

 

بیوتکنولوژی کشاورزی

 

 

اگرواکولوژی

 

 

تغذیه نشخوارکنندگان

 

 

فیزیولوژی دام و طیور

 

 

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

 

 

تغذیه طیور

 

 

پرورش و مدیریت طیور

 

 

آبیاری و زهکشی

 

 

سازه آبی

 

 

منابع آب