نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه آموزش

 

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی میرساند

شماره گروه های دانشکده کشاورزی در تمامی کد درس های مشترکی که با 38 آغاز می گردد،

از 70 به بعد می باشد.